divendres, 17 d’agost de 2012

ORDE 53/2012 DE 8 D'AGOST PER LA QUAL ES REGULA EL SERVICI DE MENJADOR ESCOLAR

Orde de 5 d'agost de 2012 per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat depenents de la conselleria amb competència en matèria d'educació. Fes clic ací.